Opis plesnega tečaja / delavniceCELOLETNI PROGRAM
Cena v EUR
plačilo na mesec
REDNA CENA
Cena v EUR
plačilo na mesec

Predšolski otroci / otroci
  
1 x tedensko mini balet / mini pop / mini hip hop29,0032,50
1 x tedensko mini break dance30,0033,50
2 x tedensko mini break dance57,0064,00
2 x tedensko mini balet / mini pop / mini hip hop52,0058,00
Osnovnošolci / dijaki

 
1 x tedensko hip hop&street / show&jazz29,00
32,50
2 x tedensko hip hop&street / show&jazz56,0063,00
3 x tedensko hip hop&street / show&jazz72,0079,00
1 x tedensko break dance30,0033,50
2 x tedensko break dance57,0064,00
3 x tedensko break dance73,0080,00
Odrasli

 
družabni plesi (1 x tedensko)29,0035,00
hip hop&shape / latino&pop (1 x tedensko)29,0033,50
hip hop&shape / latino&pop (2 x tedensko)50,0060,00
poročni plesni tečaj A (3h)
/
90,00
poročni plesni tečaj B (7h)/220,00
Dodatna ponudba
  
Individualna ura tekmovalci - osnovnošolci, dijaki (velja za plesalce, ki že trenirajo 2x tedensko) - cena za plačilo velja za 1h
/25,00
Individualna ura (60 min) - cena za plačilo velja za 1h
* Pri nakupu paketa 10h, vam 1 uro podarimo!
** Dva para program družabni plesi; drug par doplača le10 EUR
/40,00
Enkratni obisk skupinskih tečajev - cena za plačilo velja za 1 vajo/10,00
Počitniško plesno varstvo - cena za plačilo velja za 1 dan                              /25,00
Preplesavanje (* Redni člani programa "družabni plesi" imajo preplesavanja brezplačna)/5,00
Glasbeni mix (poročni ples, zabavni ples, več pesmi...)/po dogovoru
Skupinski individualni plesni tečaj - za zaključeno družbo, po vaših željah in v izbranih terminih na naši ali vaši lokaciji/po dogovoru
Najem male dvorane za 60 minut18,0020,00
Najem velike dvorane za 60 minut20,0025,00OPOMBE K CENIKU:

* Vpisnina se plača ob prvem plačilu in znaša 10 eur na osebo, velja za tekoče šolsko leto.

* Vse cene veljajo za eno osebo, razen za individualne ure družabnih plesov in poročni plesni tečaj, kjer velja cena za plesni par.

* Račun za predšolske, otroške in mladinske plesne programe prejmete preko e-pošte in plačate z nakazilom. Račun za individualne ure, poročni tečaj in za odrasle programe prejmete pri učitelju in plačate z gotovino.

* Plačilo za vse plesne programe se poravna mesečno, razen za poročni tečaj, kjer se tečaj plača za 3 ali 7 ur, prav tako se vse individualne ure plačujejo glede na število ur vnaprej oz. po dogovoru.

* Pri vpisu v kombinacijo dveh ali več programov v katero je vključen break dance, velja cena za plačilo za break dance.* Vsi udeleženci plesnih programov, v primeru mladoletnega udeleženca pa njegovi starši ali zakoniti zastopniki morajo obvezno javiti, če v roku 30 dni od pričetka obiskovanja izbranega plesnega ali drugega programa, niso prejeli računa za udeležbo v izbranem plesnem programu.

* Za mesečno plačilo velja znesek v koloni “celoletni program” (sept. 2021-junij 2022) ali v koloni “redna cena”; popust za mesečna plačila “celoletni program” lahko uveljavlja vsak udeleženec s podpisom prijavnice (pogodbe, ki jo za mladoletne sklene starš ali zakoniti zastopnik), kjer obkroži DA za uveljavljanje popusta; pozanimajte se za popust v primeru vpisa v kasnejših mesecih. Z vpisom v mesecu marcu 2022, popustov za "celoletni program" več ne priznamo.

* Pri vpisu v "celoletni program" se vsa mesečna plačila izvedejo do 20. dne v mesecu za tekoči mesec oz. v zapisanem plačilnem roku ne glede na število terminov v posameznem mesecu. Za plačilo velja znesek iz kolone CELOLETNI PROGRAM.

* Pri vpisu v "redni program", ko se ne uveljavlja popust za "celoletni program", veljajo zneski za plačilo iz kolone REDNA CENA.

* Programi zajemajo obdobje 10 mesecev od 6.9.2021 do 26.6.2022 (v času šolskih počitnic in praznikov vaje/delavnice ne izvajamo) in zaobjemajo 10 mesečnih plačil (za 1 x, 2 x ali 3 x tedensko obiskovanje programa). Letno izvedemo minimalno: - 36 terminov za vse programe, ki se izvajajo 1 x tedensko, - 72 terminov za vse programe, ki se izvajajo 2 x tedensko, - 108 terminov za programe, ki se izvajajo 3 x tedensko (hip hop&street, break dance, show&jazz).

* Vsi novinci, plesalci, ki se prvič vpisujejo v superstarjeve programe plešejo od 6.9. do vključno 17.9.2021 brezplačno oz. za prvi mesec plačajo le polovičko mesečnega zneska. To je znesek iz kolone REDNA CENA. Npr. nekdo, ki pleše pri nas prvo leto in prične plesati 6.9., preizkusi več programov in vpiše v hip hop 2 x tedensko, plača za september "polovičko", torej 31,50 EUR za september in 10 EUR vpisnine. Za mesec oktober plačuje naprej za vpis v celoletni program 56 eur mesečno oz. 63 eur za vpis v redni program brez popusta in vezave za celo šolsko leto.

* Vse plesne zvrsti se lahko preizkusijo brezplačno kadarkoli med letom, plača se samo prvi termin tistega programa, ki ga udeleženec izbere in vpiše. V primeru, da se udeleženec za vpis ne odloči, velja, da je prvi termin vsakega programa brezplačen.

* DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o DDV, ga ne plačate.

* Informativni cenik je objavljen na uradni spletni strani, uradni je izobešen v vseh prostorih, kjer delujemo in vam je na voljo tudi pri vseh naših učiteljih.

* Cenik velja od 1.9.2021.

POPUSTI:

* popusti se ne seštevajo,

* - 25% za drugega vpisanega otroka, – 50% za tretjega, četrtega in več vpisanih otrok (popust se upošteva za otroka, ki je vpisan v cenejši program),

* - 10% za študente in upokojence velja le za družabne plese in za redno ceno; pri ceni "celoletni program" se popust ne upošteva,

* - 10% redne cene za starše otrok, ki so vpisani v naše tečaje,

* popustov zaradi odsotnosti ni, razen kadar gre za odsotnost najmanj 2 x zaporedoma za programe, ki potekajo 1 x tedensko in najmanj 3 x zaporedoma za programe, ki potekajo 2 x in večkrat tedensko in samo na podlagi zdravniškega opravičila, katerega kopijo je potrebno poslati na info@superstar.si v roku 14 dni od prvega obiska po zdravljenju. Opravičeno odsotnost upoštevamo od redne cene mesečnega obroka in ne od cene “celoletnega programa”. Odsotnosti pri odraslih tečajih ne upoštevamo pri plačilu. Vsako krajšo odsotnost lahko plesalci nadomestijo z obiskom plesnega programa druge ali iste plesne zvrsti v istem ali drugem kraju, kjer delujemo, vendar v roku 30 dni od dneva prvega obiska po daljši odsotnosti.

VPIS-IZPIS:
Udeleženec je vpisan v izbrani plesni ali drugi program, ko se udeleži vsaj dveh terminov in ko izpolni prijavnico, jo podpiše sam ali jo v primeru mladoletnosti, podpiše njegov starš/zakoniti zastopnik in jo v pisni obliki odda izvajalcu programa na lokaciji, kjer se izvaja. Prvi termin kateregakoli skupinskega programa je brezplačen, če udeleženec s programom ne nadaljuje.
Udeleženec se iz programa izpiše tako, da po mailu na info@superstar.si pošlje izjavo o izpisu iz katere je razvidno za katero osebo gre. Do dneva prejema izpisne izjave, se udeležencu zaračunava mesto v skupini oz. se mu izstavi račun kot je zapisano na prijavnici, za cel mesec. Če se udeleženec izpiše sredi meseca, mora plačati znesek za celotni mesec.
Splošni pogoji poslovanja so izobešeni na oglasni deski pred našimi dvoranami in s podpisom prijavnice se šteje, da je podpisnik seznanjen z njimi.

Prijavnico za vpis dobite v naših prostorih ob prvem obisku.